100 Book Challenge

“100本书阅读挑战计划”是élan的经典阅读项目。自2014年至今收获了无数小书虫和家长的支持和喜爱,是目前国内最受欢迎的英语阅读挑战计划!我们鼓励孩子们多读书,读好书,好读书。我们相信只有坚持更多的阅读,才能真正更好的阅读。


élan呼吁更多的孩子接受挑战,付出行动,在élan的帮助下成为一个真正的阅读者。不关乎竞争,只在于自我挑战,to read,to read more and to read more widely!


640.jpg

640 1.jpg

640  2.jpg

640  3.jpg

640  4.jpg

640   5.jpg

640   6.jpg

640  7.jpg

Reservation